Recenzenci i zasady recenzowania

Procedura recenzowania

 • Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 • Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez jednego z członków Redakcji oraz redaktorów tematycznych, a następnie są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji czasopisma oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.
 • Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 • W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
 • Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
 • Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej ZFK
 • Powyższa procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 Do pobrania: Formularz recenzji naukowej altalt
 

RECENZENCI

R. 9 (2009) Nr 1-4 (33-36)

 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. KUL, dr hab. Marian Zając
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj


R. 10 (2010) Nr 1-4 (37-40)

 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
   

R. 11 (2011) Nr 1-4 (41-44)

 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
   

R. 12 (2012) Nr 1-4 (45-48)

 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas


R. 13 (2013) Nr 1-4 (49-52)

 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas


R. 14 (2014) Nr 1-4 (53-56)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa


R. 15 (2015) Nr 1-3 (57-59)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
   

R. 15 (2015) Nr 4 (60)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
   

R. 16 (2016) Nr 1 (61)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
   

R. 16 (2016) Nr 2-3 (62-63)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
   

R. 16 (2016) Nr 4 (64)

 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
 • ks. dr hab. Artur Zuk
   

R. 17 (2017) Nr 1-4 (65-68)

 • prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • o. dr hab.Andrzej Jastrzębski OMI
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Dr. Piotr Kubiak
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. dr hab. Artur Zuk
   

R. 18 (2018) Nr 1 (69)

 • prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • o. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • ks. dr hab. Jacek Goleń
 • o. dr hab.Andrzej Jastrzębski OMI
 • ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Dr. Piotr Kubiak
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 • s. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • ks. dr hab. Artur Zuk

 

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij na przycisk: "Akceptuję" znajdujący się poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy, zobacz: Polityka prywatności – pliki cookies.

Akceptuję pliki cookies od tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk